Chợ Đông Ba

Chợ Đông Ba

Đông Ba, một trong những ngôi chợ lớn nhất Huế, là một tòa nhà chợ rộng lớn với hàng trăm sạp hàng dọc những lối đi hẹp. Có lịch sử...