Café Nhạc Hoa Viên

Chỉ đường

Café Nhạc Hoa Viên

16/07/2019
527
Vote
Thêm vào lịch trình
Giá tham khảo: 20.000 - 30.000

Duyên dáng ẩn mình trong Thành Nội, cà phê “Nhạc Hoa Viên”- một bức tranh khá hoàn chỉnh cà phê vườn xứ Huế. Chủ nhân là Ông Nguyễn Hữu Phước Con nhạc sỹ Nguyễn Hữu Ba.Vườn do chủ nhân tự thiết kế.

Đường 23 tháng 8 (gần cửa Thượng Tứ)

Giới thiệu nhà hàng

Đặt chỗ

Trả lời