Quán ăn Âm Phủ

Quán ăn Âm Phủ

Nằm gần sân vận động Tự Do Huế, chuyên phục các món ăn truyền thống Huế, nhà hàng đã hoạt động trước năm 1975, có uy tín trong và ngoài...

Quán cơm Bà Nhơn

Quán cơm Bà Nhơn

Quán cơm nằm trong bến xe du lịch Nguyễn Hoàng, gần cầu Phú Xuân. Chuyên phục cơm bình dân, cơm đĩa, cơm phần, có sức chứa 100 chỗ.