Lễ Thu tế làng Thanh Cần

Chỉ đường

Lễ Thu tế làng Thanh Cần

16/07/2019
201
Vote
Thêm vào lịch trình

Lễ Thu tế làng Thanh Cần, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền là loại lễ hội truyền thống, được tổ chức trong vòng 2 ngày, từ 11 đến 12 tháng 7 âm lịch. Ngày chính hội là ngày 12 tháng 7 âm lịch, mỗi năm tổ chức một lần tại đình làng Thanh Cần để tế các vị thần: Cao Các, Đại Càng, Bà Thủy, Bà Hỏa, Thành hoàng thành và các vị khai canh.

Trả lời