Lễ cầu an làng Bao Vinh Hạ

Chỉ đường

Lễ cầu an làng Bao Vinh Hạ

16/07/2019
262
Vote
Thêm vào lịch trình

Làng Bao Vinh Hạ, thuộc xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc mở lễ hội cầu an vào ngày mồng 9 đến ngày 11 tháng giêng, mỗi năm một lần. Ngày chính hột là ngày 11 tháng giêng, tổ chức tại đình làng.

Trả lời