Festival Thuận An biển gọi

Chỉ đường

Festival Thuận An biển gọi

16/07/2019
301
Vote
Thêm vào lịch trình

Đã thành thông lệ, 2 năm một lần “Festival Thuận An biển gọi” lại được tổ chức vào dịp đầu hè, mở đầu cho mùa du lịch biển của tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Phú vang nói riêng. Đây là một trong những hoạt động tiếp nối thành công của Festival Huế

Trả lời