Chợ Tây Lộc

Destination Map

Chợ Tây Lộc

19/07/2019
183

Chợ Tây Lộc nằm bên trong kinh thành, ở trên đường Nguyễn Trãi, thuộc địa bàn phường Tây Lộc, TP Huế. Trước đây, chợ có tên gọi là Phú Xuân.