Lễ hội ẩm thực chay Huế 2019

Destination Map

Lễ hội ẩm thực chay Huế 2019

Event time  10/09/2020 Event To 30/09/2020

 Event location  TP Huế  

Tại Lễ hội ẩm thực Chay Huế 2019 này sẽ có các hoạt động như Không gian văn hóa, trang trí theo chủ đề Phật giáo, một nét văn hóa truyền thống độc đáo của Thừa Thiên Huế. Lễ hội Ẩm thực chay tổ chức quảng diễn, trưng bày, chế biến và phục vụ công chúng và du khách các món  ẩm thực chay đặc sắc của Huế.

 

 

 

 

Leave a Reply