Bến xe khách

Bến xe khách

Address updating

BẾN XE KHÁCH
– Bến xe phía Nam
+ Ðịa chỉ: số 333A đường An Dương Vương
+ ÐT: 0234.826065

– Bến xe phía Bắc
+ Ðịa chỉ: đường Lý Thái Tổ
– Bến xe khách Ðông Ba
+ Ðịa chỉ: số 6 đường Trần Hưng Ðạo
+ ÐT: 0234.823055

– Bến xe khách Nguyễn Hoàng
+ Ðịa chỉ: số 3 đường Lê Duẩn
+ ÐT: 0234.526523

Devices Booking

Leave a Reply