- Lễ hội truyền thống -

Page 2

Lễ hội truyền thống

Custom Tag Widget Title

Lễ tế Hội quán người Hoa

Lễ tế Hội quán người Hoa

- Thời gian tổ chức: Tháng 7/ÂL - Địa điểm tổ chức: Hội quán Phúc Kiến, Quảng Đông, Triều Châu - Đối tượng được tưởng niệm: Cầu quốc thái dân...

Lễ thu tế làng An Hòa

Lễ thu tế làng An Hòa

- Thời gian tổ chức:  tháng 7/ÂL - Địa điểm tổ chức: Đình làng An Hòa - Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tổ tiên - Nội dung: Lễ...

Lễ Thu tế làng An Cựu

Lễ Thu tế làng An Cựu

- Thời gian tổ chức: Chọn 3 ngày tốt trong tháng 7/ÂL - Địa điểm tổ chức: Miếu Đại Càn và Đình An Cựu - Đối tượng được tưởng niệm:...

Lễ tế Đình Thái Trạch

Lễ tế Đình Thái Trạch

 Thời gian tổ chức: 21&22/2/ÂL - Địa điểm tổ chức: Đình Thái Trạch - Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tổ tiên - Nội dung: Lễ túc yết và...

Lễ Giổ tổ nghề Đúc đồng

Lễ Giổ tổ nghề Đúc đồng

- Thời gian tổ chức: 2&3 /7/ÂL - Địa điểm tổ chức: Nhà thờ Họ Nguyễn Kinh Nhơn - Đối tượng được tưởng niệm: Tổ nghề đúc đồng - Nội...

Lễ hội Điện Huệ Nam

Lễ hội Điện Huệ Nam

Lễ cáo yết, Chánh tế, Cung nghinh. Hội ở Điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén). Rước các bằng, án trên sông Hương. Múa hát hầu văn.  

Tết Nguyên tiêu

Tết Nguyên tiêu

- Thời gian tổ chức: 15/1/ÂL - Địa điểm tổ chức: Các chùa và Núi Ngự Bình - Nội dung: Sáng Rằm, đi chùa lễ Phật. Buổi tối, Nam nữ...

Lễ Tịch Điền

Lễ Tịch Điền

Lễ Tịch Điền là lễ nhà vua đích thân cày ruộng nhằm khuyến khích dân chúng chăm lo việc cày cấy, phát triển nông nghiệp. Vua Minh Mạng từng xuống...

Lễ tế Đình Phú Cát

Lễ tế Đình Phú Cát

Thời gian tổ chức: 2/ÂL - Địa điểm tổ chức: Đình Phú cát - Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tổ tiên - Nội dung: Lễ túc yết và...

Lễ tế Đình Phú Hòa

Lễ tế Đình Phú Hòa

Thời gian tổ chức: 16&17/2/ÂL - Địa điểm tổ chức: Đình Phú Hòa - Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tổ tiên - Nội dung: Lễ túc yết và...

Lễ tế Tổ Nghề thêu

Lễ tế Tổ Nghề thêu

- Thời gian tổ chức: 12/01/ÂL và 4/6/ÂL - Địa điểm tổ chức: Các cơ sở sản xuất hàng thêu và Nhà thò phổ Cẩm Tú - Đối tượng được...

Lễ hội truyền thống ngành ca nhạc Huế

Lễ hội truyền thống ngành ca nhạc Huế

Hằng năm, Hội ca nhạc truyền thống Huế tổ chức lễ tế Tổ tại từ đường cổ nhạc (số 63/6 đường Nguyễn Trãi, phường Thuận Hòa, thành phố Huế hiện...

Lễ giỗ tổ nghề Kim hoàn

Lễ giỗ tổ nghề Kim hoàn

Lễ giỗ tổ nghề kim hoàn Việt Nam được tổ chức vào ngày 27 tháng 2, nhằm tưởng niệm vị đệ nhất Tổ sư Cao Đình Độ tại phường Trường...