Nhà hàng Thành Nhân

Destination Map

Nhà hàng Thành Nhân

Nhà hàng binh dân chuyên phục vụ các món ăn truyền thống. Có sức chứa 100 chỗ.

 

 

7 Ngự Bình

Restaurant intro

Restaurant Booking

Leave a Reply