Nhà hàng Nhật Thành

Destination Map

Nhà hàng Nhật Thành

Nhà hàng bình dân chuyên phục vụ các món ăn truyền thống.

 

 

38 Trường Chinh

Restaurant intro

Restaurant Booking

Leave a Reply