Café Nhạc Hoa Viên

Destination Map

Café Nhạc Hoa Viên

Duyên dáng ẩn mình trong Thành Nội, cà phê “Nhạc Hoa Viên”- một bức tranh khá hoàn chỉnh cà phê vườn xứ Huế. Chủ nhân là Ông Nguyễn Hữu Phước Con nhạc sỹ Nguyễn Hữu Ba.Vườn do chủ nhân tự thiết kế.

Đường 23 tháng 8 (gần cửa Thượng Tứ)

Restaurant intro

Restaurant Booking

Leave a Reply