TEst

TEst
Plan Tour Date06/12/2021
Plan Tour Days Total1
Plan Move Length0.00 km
Plan Tour Destinations Total1

Hotline

02343896555
  • Am Bà
  • Am Bà

    0vnd

    Am Bà là miếu thờ thần Thiên-Y-A-Na, một trong những tín ngưỡng thờ "mẫu" của người Việt mang màu sắc Chăm-pa được thể hiện dưới hình thức kết hợp mẫu Việt (thánh mẫu Liễu Hạnh) và mẫu Chăm (Ponagar).

  • Leave a Reply