Lễ tế ngài khai canh – Tổ nghề gốm

Destination Map

Lễ tế ngài khai canh – Tổ nghề gốm

Lễ tế ngài khai canh – Tổ nghề gốm được cử hành tại làng Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày mồng năm tháng 11 âm lịch hằng năm.

Leave a Reply