Lễ giỗ tổ nghề Kim hoàn

Destination Map

Lễ giỗ tổ nghề Kim hoàn

Event time  15/05/2019

Lễ giỗ tổ nghề kim hoàn Việt Nam được tổ chức vào ngày 27 tháng 2, nhằm tưởng niệm vị đệ nhất Tổ sư Cao Đình Độ tại phường Trường An và phường Phú Cát, thành phố Huế.

 

 

Leave a Reply