Lễ Giổ tổ nghề Đúc đồng

Destination Map

Lễ Giổ tổ nghề Đúc đồng

15/05/2019
132
Add To Tour

Event time  15/05/2019

– Thời gian tổ chức: 2&3 /7/ÂL

– Địa điểm tổ chức: Nhà thờ Họ Nguyễn Kinh Nhơn

– Đối tượng được tưởng niệm: Tổ nghề đúc đồng

– Nội dung: Tế lễ, dâng hương, Viếng mộ

 

Leave a Reply