Festival Thuận An biển gọi

Destination Map

Festival Thuận An biển gọi

16/07/2019
194
Add To Tour

Đã thành thông lệ, 2 năm một lần “Festival Thuận An biển gọi” lại được tổ chức vào dịp đầu hè, mở đầu cho mùa du lịch biển của tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Phú vang nói riêng. Đây là một trong những hoạt động tiếp nối thành công của Festival Huế

Leave a Reply