Tây Khuyết Đài

Tây Khuyết Đài

16/07/2019
265
Vote
Thêm vào lịch trình
Lê Huân, Thuận Thành, tp. Huế, Thừa Thiên Huế

Tây Khuyết Đài là đài canh gác của Hoàng thành, được xây dựng đầu thế kỷ 19, nằm giữa thành phía Tây Đại nội

Trả lời